Katana mit Saya

 

Zerlegtes Katana 1

 

Zerlegtes Katana 2, Fittings

 

Tsuka 1

 

Tsuka 2

 

Hamon

 

Habaki

 

Fuchi

 

Kashira

 

Tsuba 1

 

Tsuba 2

 

Menuki

 

Nakago

 

Hiro-suguha Hamon

 

Kissaki